Koopmanschap Bouwkosten Advies - Amersfoort

Koopmanschap Advies
Advies PDF Afdrukken
 

Budgetteren

KBA budgetteert voor u alle ontwerpfasen. Wij adviseren vanaf de eerste schetsen. Ons rekenwerk is een communicatie-document. Geen getallenoverzicht. U ziet duidelijk wat is gerekend.

Vaak is de planning krap. Voor KBA een uitdaging om tóch een goed en onderbouwd advies uit te brengen! 

 

Wij budgetteren:

  • Haalbaarheidsfase
  • Schets Ontwerp,
  • Voorlopig Ontwerp,
  • Definitief Ontwerp,
  • Directieraming.
Bij elk van deze ramingen wordt inhoudelijk gebudgetteerd. Dus geen verzameling van schat- en stelposten!

Naast een heldere financiële onderbouwing hoort een rapportage. Daarin worden alle gehanteerde uitgangspunten vermeld, een kort financieel resumé en uiteraard ons advies,

Ons advies valt uiteen in twee duidelijke onderdelen.

  1. Welke zaken hebben wij opgemerkt en kunnen wellicht anders? KBA is uiterst kritisch op het ontwerp en de technische maakbaarheid. Daarin zijn forse financiële resultaten te behalen!
  2. Wat is onze mening over de markt, de bestedingsvorm en hoe verwacht KBA dat een besteding zal uitpakken. deze zaken zijn sterk markt- en tijd gerelateerd.

Onderhandelen:

Uiteindelijk is het zover. Er ligt een aanbieding van uw aannemer. KBA controleert de prijzen en hoeveelheden? Is de gehanteerde materiaalofferte wel de laagste? Zijn de staart- en bouwplaatskosten wel marktconform? In de onderhandelingen worden de gevonden verschillen besproken. Wij doen dat op overtuigende wijze en onderbouwen duidelijk wat onze mening en bevinding is.
 
U bevindt zich hier  :Over ons arrow Advies