Budgetteren

KBA budgetteert voor u alle ontwerpfasen. Wij adviseren vanaf de eerste schetsen. Ons rekenwerk is een communicatie-document. Geen getallenoverzicht. U ziet duidelijk wat is gerekend.

Vaak is de planning krap. Voor KBA een uitdaging om tóch een goed en onderbouwd advies uit te brengen!

Wij budgetteren:

  • Haalbaarheidsfase
  • Schets Ontwerp,
  • Voorlopig Ontwerp,
  • Definitief Ontwerp,
  • Directieraming.

Bij elk van deze ramingen wordt inhoudelijk gebudgetteerd. Dus geen verzameling van schat- en stelposten!

Naast een heldere financiële onderbouwing hoort een rapportage. Daarin worden alle gehanteerde uitgangspunten vermeld, een kort financieel resumé en uiteraard ons advies,

Ons advies valt uiteen in twee duidelijke onderdelen.

  • Welke zaken hebben wij opgemerkt en kunnen wellicht anders? KBA is uiterst kritisch op het ontwerp en de technische maakbaarheid. Daarin zijn forse financiële resultaten te behalen!
  • Wat is onze mening over de markt, de bestedingsvorm en hoe verwacht KBA dat een besteding zal uitpakken. deze zaken zijn sterk markt- en tijd gerelateerd.

Onderhandelen:

Uiteindelijk is het zover. Er ligt een aanbieding van uw aannemer. Wie controleert de prijzen en hoeveelheden? Is de gehanteerde materiaalofferte wel de laagste? Zijn de staart- en bouwplaatskosten wel marktconform? In de onderhandelingen worden de gevonden verschillen besproken. Wij doen dat op overtuigende wijze en onderbouwen duidelijk wat onze mening en bevinding is.